Too late, sa Ruben. Already done.

Jag började fundera över vad jag åstadkommit med min semester, i jämförelse med vad jag planerat. Minns inte riktigt hur jag skrev att jag skulle tillbringa juli månad. Men kan tänka mig att det var något i stil med det här.


                                                                                        done        undone
* Läsa mängder av böcker:                                                                 x        (en och annan har jag kommit
                                                                                                                          igenom, men det är klent)
* Ligga på stranden varje dag:                                                            x         (hade aldrig kunnat föreställa
                                                                                                                          mig en så här dålig sommar)
* Träna flitigt:                                                                                    x         (jag skäms)


Jaa.. Vad kan man säga till sitt försvar?      "too late, sa Ruben. Already done..."