31/7-09 - Jag är inte den som svettas

Men på ett RPV-pass (lår-rumpa-mage) med Krista blir man så här svettig!